naturterapeutvictorialindh.com

Kroppen i balans

Tjänster

Bowenterapi

1 behandling 600 kr ca 60 min

1 behandling 350 kr ca 30 min

Bowen terapi

är en form av kroppsbehandling som utvecklades av Tom Bowen i australien. han var osteopat. Bowenbehandling är en mjuk behandling med pauser emellan greppen som består av en rullning över muskler ligament och senor, nervbanor och stället går oftast över en meridian eller en akupunturpunkt i kroppen. Effekten är att blockeringar längds denna löses upp. och signaleringen mellan kroppen musklerna och bindväven och hjärnan kommer återställs

 Ibland har den kallats homeopatiskt kroppsarbete, de lätta greppen stimulerar kroppen att sätta igång en naturlig läkning men minsta möjliga påverkan. 

Bowen är en holistisk metod som tillåter kroppen att läka på flera plan, det kan vara posturalt men även känslomässigt. bowen påverkar det autonoma nervsystemet som står för ca 80 % av kroppens funktioner och är mkt mottagligt av yttre stimulans, den moderna människan är tyvärr idag mkt påverkat av det sympatiska nervsystemet som påverkar oss negativt då vi är stressade. dvs fight and flight systemet. och det är endast när vårt nerv system det skiftar om till parasympatiskt (avslappning) som förändring och läkning kan ske. det är det som är det fina med bowen att det försätter kroppen i ett stadie där läkning påbörjas


MSTR

Kinesiologi Holografisk


 Kinesiologisk testning 600:- per 1 tim


Vi identiferar  det som stör din kropp. om det är kroppsliga obalanser som att man behöver korrigera bäcken , nacke, etc. eller om det har med ph obalanser, virus, matintoleranser, vi arbetar med det som behöver korrigeras på det sättet som din kropp behöver adresseras. det kan handla om att kroppen behöver manuell justering men även att den kan behöva ett näringstillskott, homeopatisk behandling , örter eller akupunktur eller en annan form av förändring. 


att låta kroppen visa med muskeltestning vad den vill och behöver för att komma till rätta med obalansen och komma i ett bättre läge för att självläka ger alltid bästa förutsättningen för kroppen att återgå till balans

Levande Blodanalys

Torrblod

Qi Power 

(frekvensakupunktur utan nålar)

Öron akupunktur

Örter

Kosttillskott

Homepatmedel

Kinesiologisk behandling

BIOPTRON ljusterapi